|PUISI| Matinya Manusiawi

June 6, 2020 0 Comments

Oleh: Mukmin Nantang

Ketika mata dibuka, telinga dipasang, otak diransang, hatiku diusik, terdetik;

Semasa kecil padang main
Simbol manusiawi
Agama adalah main
Bangsa adalah main
Asal-usul adalah main
Kekayaan adalah main
Kehidupan adalah main, main dan main.

Tak kita persoalankan;
“Apa agamamu? apa bangsamu? Apa asal-usulmu? Apa miskin apa kaya? Apa hitam apa putih kulitmu?”
Tak kita persoalkan.

Ketika mata dibuka, telinga dipasang, otak diransang, hatiku diusik, terdetik;

Sesudah dewasa tiada padang
cuma gelanggang perbezaan
Simbol keangkuhan
Agama adalah perbezaan
Bangsa adalah perbezaan
Asal-usul adalah perbezaan
Kekayaan adalah perbezaan
Kehidupan adalah perbezaan, perbezaan dan perbezaan.

Sering kita persoalankan;
“Apa agamamu? apa bangsamu? Apa asal-usulmu? Apa miskin apa kaya? Apa hitam apa putih kulitmu?”
Sering kita persoalankan

Ketika mata dibuka, telinga dipasang, otak diransang, hatiku diusik, terdetik;

Agamamu miliki syurga
Bangsamu miliki dunia
Asal-usulmu miliki tanah
Kekayaanmu miliki semuanya

Ketika mata dibuka, telinga dipasang, otak diransang, hatiku diusik, terdetik;

Agamanya malapetaka
Bangsanya malapetaka
Asal-usulnya malapetaka
Kemiskinannya malapetaka

Ketika mata dibuka, telinga dipasang, otak diransang, hatiku diusik, terdetik;

Ketika matamu ditutup, telingamu ditutup, otakmu ditutup, hatimu ditutup, tertutup.

Matilah kemanusiaan.

27/02/20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *