Memilih Teori Pendidikan Ketika Beraktivisme

September 7, 2021 0 Comments

Oleh: Mansurni Abadi

Kalau kita cermati tujuan keseluruhan dari pendidikan, ada pada kekuatan untuk mempersiapkan orang baik secara subjektif mahupun objektif yang dapat berfungsi secara aktif dan bertanggungjawab dalam komuniti mereka, masyarakat dan akhirnya dunia.

Tetapi, pada praktiknya, pendidikan boleh dikondisikan ke dalam dua pengaruh; iaitu dapat memelihara cara berfikir menjadi lebih baik danĀ satu yang lainnya adalah memberitahu orang apa yang harus difikirkannya.

Dalam perspektif aktivisme pendidikan, pertama adalah memberdayakan orang dengan kejernihan fikiran berdasarkan rasional dan pemikiran kritis. Kedua pula hanyalah mengindoktrinasi orang untuk melayani nafsu penguasa bahkan cenderung menjadikannya peserta didiknya menjadi apati. Keadaan pendidikan yang kedua berkebalikan dengan sifat alamiah intelektual yang harusnya tidak hanya menghafal informasi tetapi dapat dan mampu untuk mengatasi masalah sosial dengan informasi yang telah menjadi pengetahuan di kepalanya.

Pada kondisi pendidikan yang kedua itu, gejala apatisme itu tinggi, mereka cenderung bersikap denial dengan setiap masa sosial selalu berlaku. Ironinya, mereka berteriak untuk perubahan saat krisis semakin parah, jadi golongan intelektual yang dihasilkan oleh kondisi kedua lebih banyak menuntut daripada ikut serta dalam aksi.

Walhal, untuk dapat menyelesaikan masalah itu, kita harus mengakui bahawa masalah itu ada. Apati sebenarnya merosakkan individu dan masyarakat. Tetapi, mengapa kita dan masyarakat perlu membiarkannya terus berlanjutan kalau itu yang bertentangan dengan hati nurani kita? Adakah kerana kajian yang kita rancang tidak cukup waktu? Dana yang terhad? Atau kerana kekurangan kemahuan?

Maka, menjadi penting bagi pendidikan untuk menciptakan suasana pendidikan yang sesuai dengan kondisi yang pertama. Terlebih dahulu mengenal mazhab-mazbab pendidikan terutama 4 yang terbesarĀ  dari segi metodenya agar kita tidak salah memilih ingin menerapkan yang mana dalam konteks pergerakan alternatif yang hendak atau sudah kita ciptakan

Oleh itu, penting bagi pendidikan untuk mewujudkan keadaan pendidikan yang sesuai dengan kondisi pertama. Perlu terlebih dahulu mengenali mazhab-mazhab pendidikan, terutamanya 4 yang terbesar dari segi kaedah agar kita tidak salah memilih kaedah yang ingin diterapkan dalam konteks pergerakan alternatif yang sudah atau mahu kita bangunkan.

  • Pendidikan berasaskan Perenialisme yang berorientasikan teori dan mempromosikan pendidikan klasik yang lebih mendalam, terutama berdasarkan peradaban barat. Versi ini tidak dianggap sesuai untuk keperluan praktikal masyarakat umum terutamanya dalam usaha dekolonisasi kerana ilmu akan sentiasa melekat dan membuta tuli dengan barat.
  • Esentialisme seperti yang disarankan oleh kata itu sendiri menyatakan bahawa terdapat inti pengetahuan umum yang perlu disampaikan kepada pelajar secara sistematik dan berdisiplin tetapi dalam konteks gerakan perintis kaedah ini perlu mengambil masa yang panjang dengan mempertimbangkan kualiti sumber untuk dapat berfikir dan bertindak secara sistematik dan berdisiplin yang memerlukan pelbagai proses pembinaan.
  • Konservatif ini berdasarkan standard intelektual dan moral yang mesti diajar oleh sekolah untuk membolehkan orang menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Itu tidak kedengaran terlalu buruk, bukan? Tetapi pendidikan konservatif tidak mempunyai pemikiran kritis, ada budaya lama yang cenderung dilestarikan dan bahkan melekat pada keadaan pendidikan yang memerlukan cara berfikir orang agar harmoni dan seragam.
  • Progresivisme mengambil jalan yang berbeza. Menurut pendukung prinsip ini, kerana tidak ada yang tetap atau konsisten di dunia kita, pelajar harus diberi peluang untuk menguji idea dengan eksperimen aktif. Oleh itu, kaedah tersebut menekankan proses mempersoal dan mencari jawapan melalui kaedah saintifik. Salah satu prinsip Progresivisme adalah bahawa sekolah harus meningkatkan cara hidup warganegara melalui pengalaman kebebasan dan demokrasi di sekolah, di mana pembuatan keputusan bersama, perancangan guru-pelajar, topik yang dipilih oleh pelajar adalah semua aspek dan di mana buku dan bahkan guru diperlakukan sebagai alat dan bukannya alat kuasa.
  • Rekonstruksionisme / Teori Kritikal harus dipertimbangkan ketika mula terlibat dalam aktivisme pendidikan kerana pendidikan berasaskan rekonstruksionisme biasanya menekankan usaha untuk membina semula sosial yang rosak secara drastik. Falsafah pendidikan model ini berdasarkan Teori Kritikal. Objektif Teori Kritikal adalah untuk menangani masalah sosial yang ada dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik yang akan menumpukan perhatian pada masalah sebenar seperti keganasan, kelaparan, keganasan antarabangsa, inflasi, dan ketidaksamaan. Strategi untuk menangani masalah kontroversial (terutama dalam kajian sosial dan sastera), penyelidikan, dialog, dan pelbagai perspektif menjadi fokus. Pembelajaran berasaskan komuniti dan membawa dunia ke dalam kelas dianggap strategi penting.
  • Eklektikisme menarik kerana tidak bergantung pada satu paradigma. Mod pendidikan ini berdasarkan teori, andaian, gaya dan idea yang berbeza perlu digunakan untuk mendapatkan pandangan tambahan mengenai sesuatu mata pelajaran; dan bahawa pendekatan dan teori yang berbeza perlu digunakan dalam kes-kes tertentu. Eksistensialisme mendakwa bahawa manusia tidak lebih dari apa yang dibuatnya sendiri (A.S. Neill).

Menurut pendapat saya, semua teori yang dihuraikan di atas memiliki kelebihannya masing-masing. Saya melihat pendidikan dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah, di mana pendidikan dan pelatihan praktis di pelbagai bidang perlu dirancang dengan tujuan akhir untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *