Kegagalan yang Paling Besar Manusia: Bukan Menyusun, tetapi Membaca (Iqra’)!

January 28, 2020 0 Comments

Oleh: Jefry Musa Perbincangan ini aku fikir semakin tidak mempunyai arah. Aku mendakwa aktivis meromantisme makna ‘demokrasi’, hujah ini dibalas dengan mendakwa aku terlalu idealis. Sedangkan romantisme dan idealis itu adalah dua sifat yang sama – mengkhayalkan dan seronok. Aku mengingatkan jangan meremehkan peranan pihak-pihak yang lain, aku pula dituduh meremehkan peranan artis. Sebenarnya artis …