MEMBANGUN GERAKAN ANAK MUDA

Organisasi inisiatif mahasiswa dan anak muda melalui advokasi sosial, pendidikan, seni, hak kemanusiaan dan ekonomi yang mandiri serta pro kepada rakyat kelas bawah.

Ada besok maka pasti ada suria
aku akan pergi
dengan seribu Jebat si anak tani
kian lama kita mati dalam setia
kali ini kita hidup dalam derhaka!

Kassim Ahmad, 26 Ogos 1958

PENDIDIKAN

Mahasiswa- anak muda hidup membangun pendidikan dan advokasi demi melawan ketidakadilan terhadap anak-anak tanpa dokumen di negara ini. Kerana kita percaya bahawa ilmu adalah alat pembebasan!

KOLEKTIF

Membangun ekonomi mandiri tanpa berharap kepada mana-mana pihak berkepentingan untuk keberlangsungan gerakan advokasi masyarakat dan analisis kelas bawah.

Close Menu