MEMBANGUN GERAKAN ANAK MUDA

Organisasi inisiatif mahasiswa dan anak muda melalui advokasi sosial, pendidikan, seni, hak kemanusiaan dan ekonomi yang mandiri serta pro kepada rakyat kelas bawah.

PENDIDIKAN

Mahasiswa- anak muda hidup membangun pendidikan dan advokasi demi melawan ketidakadilan terhadap anak-anak tanpa dokumen di negara ini. Kerana kita percaya bahawa ilmu adalah alat pembebasan!

KOLEKTIF

Membangun ekonomi mandiri tanpa berharap kepada mana-mana pihak berkepentingan untuk keberlangsungan gerakan advokasi masyarakat dan analisis kelas bawah.