MEMBANGUN GERAKAN ANAK MUDA

Organisasi inisiatif mahasiswa dan anak muda melalui advokasi sosial, pendidikan, seni, hak kemanusiaan dan ekonomi yang mandiri serta memihak kepada rakyat kelas bawah.

PENDIDIKAN

Mahasiswa – anak muda yang hidup membangun pendidikan alternatif dan advokasi yang melawan ketidakadilan terhadap kanak-kanak tiada dokumentasi di negara ini. Kita percaya bahawa ilmu adalah alat perubahan bangsa!

KOLEKTIF

Membangun ekonomi mandiri tanpa berharap kepada mana-mana pihak berkepentingan untuk keberlangsungan gerakan advokasi masyarakat dan analisis kelas bawah.